Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 22.03.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

   

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160), 

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 marca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 22 marca 2019 roku

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 22.03.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Dyspozytora Medycznego

   

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 marca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  1 oferta spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 22 marca 2019 roku.

   

   /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 21.03.2019

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 03/ZP/19

  na dostawę opon do pojazdów samochodowych użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 16.03.2019

  Znak sprawy: PZP/Nr 01/PN/19

  Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wpłaty wadium.

  Czytaj więcej
 • 12.03.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarte na okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych kwiecień 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  w terminie do 21 marca 2019 roku.

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego”, należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 marca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 22 marca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w dniach od 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 12.03.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Dyspozytora Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

  Umowa będzie zawarte na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych kwiecień 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  w terminie do 21 marca 2019 roku.

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego”, należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 marca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 22 marca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w dniach od 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/Lehmann Daria

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 12.03.2019

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 01/ZP/19

  na najem długoterminowy samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

  Czytaj więcej
 • 05.03.2019

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 02/PN/19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C wyprodukowanych w 2019 roku. Forma zakupu – leasing operacyjny z opcją wykupu.

  Czytaj więcej
 • 28.02.2019

  Wyniki konkursu rostrzygniętego w dniu 28.02.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 15 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  15 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 28 lutego 2019 roku

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 28.02.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28.02.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępce Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 8 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  8 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 28 lutego 2019 roku

   

   

   /-/ Lehmann Daria

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 28.02.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętegow dniu 28.02.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 1ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 28 lutego 2019 roku

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 26.02.2019

  Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawn. prow. poj. uprzywil.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Nie złożono ofert do w/w konkursu

   

  Prace komisji zakończono dnia 26 lutego 2019 roku.

   

  /-/Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej