Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenia

 • 07.05.2021

  Oferta pracy: specjalista ds. kontroli

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  specjalista ds. kontroli

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 29.04.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

  Czytaj więcej
 • 29.04.2021

  Oferta pracy: Pracownik gospodarczy

  Czytaj więcej
 • 21.04.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. płacowych

  Czytaj więcej
 • 30.03.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

  Czytaj więcej
 • 21.01.2021

  Oferta pracy: Pracownik gospodarczy - usługi porządkowe

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Pracownik gospodarczy - usługi porządkowe

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 20.01.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. analizy kosztów

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Specjalista ds. analizy kosztów

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 28.04.2020

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.04.2020r. na udzielanie świadczeń zdrowtnych przez Lekarzy systemu

   

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 kwietnia 2020 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Na w/w konkurs nie złożono ofert.

   

  Prace komisji zakończono dnia 27 kwietnia 2020 roku.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 06.04.2020

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 06.04.2020r. na udzielanie świadczeń zdrowtnych przez Lekarzy systemu

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 06 kwietnia 2020 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Na w/w konkurs nie złożono ofert.

   

  Prace komisji zakończono dnia 06 kwietnia 2020 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 02.03.2020

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 02.03.2020r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 02 marca 2020 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

  Na w/w konkurs nie złożono ofert.

   

  Prace komisji zakończono dnia 02 marca 2020 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 28.02.2020

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko: Inspektor ds. kadrowo-płacowych

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Inspektor ds. kadrowo-płacowych

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 17.02.2020

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 01 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2021 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01 kwietnia 2020 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  konkursy@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 20 marca 2020 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 23 marca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 23 marca 2020 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 01 kwietnia 2020 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej