Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zabezpieczenia medyczne

Formularz zabezpieczeń medycznych

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oferuje usługi w zakresie zabezpieczeń medycznych masowych imprez sportowych, artystyczno - rozrywkowych. Poznańskie pogotowie ratunkowe realizuje zadania z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego, dysponując 24 Zespołami Ratownictwa Medycznego ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Znaczny obszar działalności WSPR w Poznaniu od wielu lat stanowią również usługi transportu sanitarnego oraz organizacji i realizacji zabezpieczeń medycznych.


 

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabezpieczeń medycznych WSPR w Poznaniu realizuje przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. Siły i środki zespołów zabezpieczeń medycznych spełniają aktualne wymagania i normy prawne, jak również odpowiadają wymogom stawianym przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższe bezpośrednio przyczynia się do podnoszenia jakości usług medycznych udzielanych pacjentom, jak również poprawy komfortu i organizacji wydarzenia.


 

Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  • opracowanie planu zabezpieczenia medycznego;
  • koordynację działań ratowniczych oraz łączność pomiędzy patrolami medycznymi, zespołami wyjazdowymi, punktem pomocy medycznej i koordynatorem organizatora;
  • transpot pacjenta do szpitala;
  • współpracę z innymi służbami.

W zakresie zespołów wyjazdowych:

  • Podstawowy - ambulans typ B,C, skład zespołu: ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
  • Specjalistyczny - ambulans typ B,C, skład zespołu: ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, lekarz.

W zakresie patroli ratowniczych:

  • Patrol - zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wyposażony w torbę ratunkową wraz z wyposażeniem.

W zakresie punktów pomocy medycznej:

  • Punkt pomocy medycznej - zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000181


 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.  

 

 

 

Kontakt:


 

Robert Judek

tel. 61 8648-881

mobile: 695 890 411

robert.judek@ratownictwo.med.pl


 

Paulina Gierszewicz

tel. 61 86 48 827

paulina.gierszewicz@ratownictwo.med.pl


 

Piotr Bartkowiak

tel. 61 8648 893

piotr.bartkowiak@ratownictwo.med.pl


 

 

 Cennik:

 

Zabezpieczenia medyczne

Rodzaj zabezpieczenia

Miasto Poznań

Powiat poznański

 

Województwo

 

Patrol /ratownik medyczny/

80 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

100 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

2,50 zł/1 kilometr** +100 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

Podstawowy/ratownik medyczny,
kierowca, ratownik medyczny/

130 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

150 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

2,50 zł/1 kilometr** +150 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

Specjalistyczny

/ lekarz, ratownik medyczny – kierowca,
ratownik medyczny/

200 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

250 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

2,50 zł/1 kilometr** + 230 zł

za każdą rozpoczętą
godzinę pracy zespołu

 

**Czas pracy zespołu, jak i liczba km przejechanych w związku z usługą, liczone będą od momentu wyjazdu z miejsca stacjonowania do powrotu zespołu do miejsca stacjonowania najkrótszą drogą od siedziby Zamawiającego.