Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Szkolenia

Formularz rezerwacji sali

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU SZKOLEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

Działalność szkoleniową Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu podjęło w 1975 roku. Większość osób pracujących i współpracujących obecnie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu poznańskiego zostało przeszkolonych właśnie w Pogotowiu Ratunkowym w Poznaniu.

Naszym przesłaniem jest rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych ratowania życia. Organizujemy kursy dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy oraz dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego pragnących nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolimy instytucje państwowe, firmy prywatne, szkoły, przedszkola, osoby indywidualne. W ramach realizowanych przez WSPR w Poznaniu akcji prozdrowotnych i informacyjnych głównie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, także organizacji służb ratunkowych czy sposobu działania systemu ratownictwa medyczneg. Od wielu lat współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, urzędami miast, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizacjami pożytku publicznego.                                

 

Gwarantujemy:

- indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej, naukę w bezstresowej atmosferze

- ćwiczenia praktyczne obejmujące ponad 50% czasu kursu, prowadzone w formie symulowanych przypadków na profesjonalnym sprzęcie (wykorzystujemy m.in. wrak samochodu do pozorowania wypadków komunikacyjnych)

- możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez klienta

- sprawdzony i prosty system nauki (doświadczeni instruktorzy pokazują wszystkie czynności, a uczestnicy kursu powtarzają ćwiczenia aż do pełnego ich opanowania)

Prowadzimy szkolenia:

- dla firm i instytucji: podstawowe, rozszerzone i recertyfikacyjne stacjonarne i w siedzibie zamawiającego,

- dla osób indywidualnych: dla wszystkich zainteresowanych nauką pierwszej pomocy,

- specjalistyczne: Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i recertyfikacyjne dla PSP, WOPR i GOPR i innych jednostek współpracujących z systemem PRM,

- seminaria szkoleniowe na punkty edukacyjne dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.

 Rodzaj kursu wraz z najlepiej dopasowanym programem szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest instytucją samorządu Województwa Wielkopolskiego, podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Korzystając z usług Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wspierasz rozwój pogotowia ratunkowego, środki finansowe pozyskane z działalności komercyjnej wydatkowane są na zakup nowych ambulansów, modernizację sprzętu oraz realizację programów mających na celu skuteczne ratowanie życia, które stanowi najwyższą wartość.

Zaufali nam:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
 • Imperial Tobacco Polska
 • Strabag Polska
 • Instytut Pamięci Narodowej Poznań
 • MPK Poznań
 • Państwowa Straż Pożarna Poznań
 • ZRUG Poznań
 • Dom Małego Dziecka Poznań
 • Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina
 • Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa Poznań
 • Zakłady Usług Leśnych
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • NOEX Komorniki
 • Lotniskowa Straż Pożarna Poznań Ławica
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
 • Ster Sp. z o.o. Poznań
 • Martech Sp. z o.o.
 • Automobilklub Wielkopolski Poznań
 • Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Poznań
 • UAM Wydział Psychologii
 • AM Transport Sp. z o.o. Poznań
 • Wojskowa Straż Pożarna Jednostka Wojskowa 1156 Poznań
 • Starostwo Powiatowe Poznań
 • Zespół Szkół Mechanicznych Poznań
 • Gimnazja i szkoły podstawowe

Regulamin kursu KPP

Oferta cenowa kursów organizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu:

 

L.P

Rodzaj szkolenia

Czas trwania

Kurs organizowany na terenie miasta Poznania (brutto)

Kurs organizowany na terenie powiatu poznańskiego (brutto)

Kurs organizowany na terenie województwa wielkopolskiego (brutto)

1.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy – BLS/AED  - program podstawowy dla osób indywidualnych/firm i instytucji

4 godz.

75 zł/os.

95 zł/os.

95 zł/os.

+ 2,50 zł/1 kilometr

2.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy– BLS/AED - program średnio zaawansowany dla osób indywidualnych/firm i instytucji

6 godz.

85 zł/os.

105 zł/os.

105 zł/os.

+ 2,50 zł/1 kilometr

3.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy– BLS/AED   - zaawansowany dla osób indywidualnych/firm i instytucji

8 godz.

95 zł/os.

115 zł/os

115 zł/os.

+ 2,50 zł/1 kilometr

4.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

66 godz. 

800 zł/os.

-

-

5.

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

16 godz.

290 zł/os.

-

-

6.

Warsztaty wyjazdowe ramach projektu

„Chociaż jestem małym smykiem, mogę zostać ratownikiem”

2 godz.

200 zł/grupa licząca max. 25 osób

*(każda dodatkowa godzina +50zł/h)

250 zł/grupa licząca max. 25 osób

*(każda dodatkowa godzina +50zł/h)

250 zł/grupa licząca max. 25 osób

+ 2,50 zł/1 kilometr

*(każda dodatkowa godzina +50zł/h)

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu

Paulina Gierszewicz - Koordynator ds. Szkoleń i Public Relations

tel. 61 86 48 827

e-mail: paulina.gierszewicz@ratownictwo.med.pl