Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Poradnik Pacjenta

Podstawowymi numerami alarmowymi Państwowego Ratownictwa Medycznego są numery bezpłatne:

999 lub 112


 

Pod tymi numerami należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc Zespołów Ratownictwa Medycznego. Dyspozytor medyczny wg obowiązujących procedur musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie. Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, poganiać dyspozytora to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

 

W przypadkach krytycznych dyspozytor medyczny zawsze oferuje swoja pomoc w prowadzeniu czynności ratujących życie, w pozostałych przypadkach podpowiada w jaki sposób postępować z chorym do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.


 

PAMIĘTAJ: W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO STANU CHOREGO LUB POSZKODOWANEGO ZAWSZE DZWOŃ POD NUMER ALARMOWY 999 LUB 112