Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Transport medyczny

 

Transport medyczny i sanitarny

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie transportu medycznego WSPR w Poznaniu realizuje przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego umożliwiającego transport pacjenta w pozycji właściwej do zaleceń lekarskich, a także w przyjaznych i komfortowych warunkach. Siły i środki transportu sanitarnego spełniają aktualne wymagania i normy prawne, jak również odpowiadają wymogom stawianym przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Bogata flota pojazdów transportowych gwarantuje ich dużą dostępność, tym samym minimalizuje czas oczekiwania na wykonanie transportu. Powyższe bezpośrednio przyczynia się do podnoszenia jakości usług medycznych udzielanych pacjentom, jak również poprawy komfortu i organizacji pracy Państwa placówki. Ponadto chciałbym zaznaczyć, iż dyspozytorzy transportu medycznego pozostają do Państwa dyspozycji całą dobę przez 365 dni w roku, a wysoką jakość usług medycznych potwierdzono certyfikatem PN-EN ISO 9001:2015-10.

 


WSPR w Poznaniu specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:

  • prywatnych przewozów realizowanych na terenie kraju i za granicą
  • przewozu chorych między szpitalami i ośrodkami zdrowia
  • transportu medycznego: m.in. transportu krwi, materiałów biologicznych, sprzętu medycznego

 

Oferujemy usługi transportu pacjentów zespołami:

  • Sanitarnymi - ambulans typ A,A1, skład zespołu: kierowca, sanitariusz.
  • Podstawowymi - ambulans typ B,C, skład zespołu: ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
  • Specjalistycznymi - ambulans typ B,C, skład zespołu: ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, lekarz.

 


 

Cennik:

obowiązuje od 23.02.2023 r. (Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 20.02.2023 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego W Poznaniu Sp Zoz)

Usługa transportu sanitarnego

Rodzaj transportu

Miasto Poznań

Cena netto

Poza miasto Poznań na terenie całej RP

Cena netto

Sanitarny „T”

/kierowca, sanitariusz/

180,00/h

180,00/h

+3,50 zł/1 km

Sanitarny (krew, składniki krwiopochodne, materiały biologiczne)

/kierowca/ - dot. Jednostek Medycznych

100,00/h

100,00/h

+3,50 zł/1 km

Podstawowy „P”

/ratownik medyczny – kierowca, ratownik medyczny/

250,00/h

250,00/h

+3,50 zł/1 km

Specjalistyczny „S”

/lekarz, ratownik medyczny – kierowca, ratownik medyczny/

550,00/h

550,00/h

+3,50 zł/1 km

* za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu

** czas pracy zespołu, jak i liczba km przejechanych w związku z usługą, liczone będą od momentu wyjazdu z miejsca stacjonowania do powrotu zespołu do miejsca stacjonowania najkrótszą drogą od siedziby Zamawiającego.

 

Transport poza terytorium RP uzgadniamy indywidualnie w oparciu o oszacowanie kosztów transportu.

Dyrektor WSPR w Poznaniu dopuszcza możliwość indywidualnych negocjacji cen w przypadku umów długoterminowych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zastrzega, iż podatek VAT należny jest jedynie w przypadku, gdy dana usługa nie korzysta z ustawowego zwolnienia od podatku VAT.

 

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport sanitarny, zgodnie z cennikiem obowiązującym w placówce, która realizuje transport sanitarny.

 

  

Kontakt - dyspozytor transportu medycznego. 

tel. 61 8530 330