Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę półmasek filtrujących FFP2 oraz kombinezonów ochronnych  dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi zaprasza do składania ofert na dostawę półmasek filtrujących FFP2 oraz kombinezonów ochronnych.

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi (data publikacji 2020-08-25)

Informacja o zawarciu umowy ( data publikacji 2020-09-02 )

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

 

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-08-24 Robert Judek

Powrót do: Zamówienia Publiczne