Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-11 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne