Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 02/PN/20

Na dostawę 8 szt. terminali mobilnych wraz z osprzętem na użytek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Zaprasza do składania ofert na dostawę 8 szt. terminali mobilnych wraz z osprzętem na użytek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 345948

Link do postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/345948

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2020 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.05.2020 roku o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Informacja z otwarcia ofert

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne